தமிழ்நாடு மின்வாரிய பொறியாளர் தொழிலாளர் ஐக்கிய சங்கம் திருப்பூர் வட்டம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

Wednesday, January 28, 2015

லஞ்சம் வாங்காதஅதிகாரி

                                                              நன்றி! தினமலர் 
திரு.கண்ணன் / உதவிமின் பொறியாளர் / பன்னிமடை அவர்களுக்கு 

தமிழ்நாடு மின்சாரவாரிய  தொழிலாளர்  பொறியாளர் ஐக்கிய சங்கம், திருப்பூர் வட்டம் தன நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.